icon

ACE Solar (Vietnam)

-Cung cấp vật tư thiết bị điện Mặt trời
-Hệ thống điện Mặt trời mái nhà (gia đình, văn phòng, nhà máy), hòa lưới & độc lập
-Hệ thống điện Mặt trời trên hồ nước
-Hệ thống điện Mặt trời trên mặt đất
-Nhà máy điện Mặt trời MW
-Hệ thống SCADA nhà máy điện Mặt trời
-Hệ thống Inverter MW
-Hệ thống khung giàn giá đỡ các loại
-Lắp đặt hệ thống & Dịch vụ kỹ thuật

Liên hệ mua hàng:
-Cung cấp vật tư thiết bị điện Mặt trời
-Hệ thống điện Mặt trời mái nhà (gia đình, văn phòng, nhà máy), hòa lưới & độc lập
-Hệ thống điện Mặt trời trên hồ nước
-Hệ thống điện Mặt trời trên mặt đất
-Nhà máy điện Mặt trời MW
-Hệ thống SCADA nhà máy điện Mặt trời
-Hệ thống Inverter MW
-Hệ thống khung giàn giá đỡ các loại
-Lắp đặt hệ thống & Dịch vụ kỹ thuật
Hỗ trợ khách hàng
ACE Solar & Automation TPHCM
Mr. Thành 035.2701981
hc.thanh@ace.com.vn
SOLAR POWER SYSTEM
AUTOMATION SMART SYSTEM
Call 0352701981
Zalo 0352701981
Facebook Messenger 0352701981
Viber 0352701981
ACE Solar TPHCM
Mr. Tuấn 0779803555
tuanlethanh@ace.com.vn
SOLAR POWER SYSTEM
Call 0779803555
Zalo 0779803555
Facebook Messenger 0779803555
Viber 0779803555
ACE Solar TPHCM
Mr. Minh 090.369.4517
lethieuminh@gmail.com
lt.minh@ace.com.vn
SOLAR POWER SYSTEM
Call 0903694517
Zalo 0903694517
Facebook Messenger 0903694517
Viber 0903694517
ACE Sale TPHCM
Mr .Đức 090.393.1004
tm.duc@ace.com.vn
INSTRUMENTATION-FSG-CAMERA
Call 0903931004
Zalo 0903931004
Facebook Messenger 0903931004
Viber 0903931004
ACE Hà Nội
Mr. Hiến 091.218.8829
bl.hien@ace.com.vn
Call 0912188829
Zalo 0912188829
Facebook Messenger 0912188829
Viber 0912188829
ACE Hà Nội
Mrs.Thủy 091.534.3888
tt.thuy@ace.com.vn
Call 0915343888
Zalo 0915343888
Facebook Messenger 0915343888
Viber 0915343888
ACE SCADA TPHCM
Mr. Quân 0909767099
nxm.quan@ace.com.vn
SCADA-PLC-TELEMETRY
Call 0909767099
Zalo 0909767099
Facebook Messenger 0909767099
Viber 0909767099
ACE BMS TPHCM
Mr. Sướng 0938166464
hm.suong@ace.com.vn
BMS-PLC-SCADA-IoT-KOYO
Call 0938166464
Zalo 0938166464
Facebook Messenger 0938166464
Viber 0938166464
Automation-Communication-Electric (ACE Group)
Follow us on FacebookFollow us on TweeterFollow us on LinkedinFollow us on YouTube