Sẽ cấp ‘tín chỉ xanh’ cho các nhà máy sử dụng năng lượng sạch

Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 165/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 17.4, thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về xây dựng, ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp.

Thông báo nêu rõ quan điểm của Chính phủ là các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà với mục đích tự sản, tự tiêu nhằm từng bước thay thế cho các nguồn năng lượng hóa thạch là cần thiết. Đây là nhiệm vụ cấp bách, giải pháp quan trọng để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường góp phần bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia theo đúng chủ trương của Chính phủ về tăng trưởng xanh và là con đường phát triển tất yếu cho Việt Nam để hiện thực hóa mục tiêu giảm lượng phát thải nhà kính về Net Zero vào năm 2050.

Việc xây dựng nghị định để chế định các chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư điện mặt trời áp mái là chủ trương nhất quán xuyên suốt của Đảng, Chính phủ và Quốc hội, bảo đảm không được thiếu điện trong thời gian tới. 

Một trong những điểm đáng chú ý là Phó thủ tướng giao Bộ Công thương xây dựng cơ chế cần có quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và trình tự, thủ tục cấp "tín chỉ xanh" đối với các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng sạch, hoàn thành và báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 25.4.

Trường hợp để chậm chễ trong việc xây dựng nghị định này thì Bộ Công thương và các cơ quan liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Quy hoạch điện 8 là quy hoạch mở, vì vậy, trường hợp cần thiết có thể huy động bổ sung nguồn điện năng lượng tái tạo thay thế cho các nguồn điện khác để bảo đảm không thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng giao Bộ Công thương nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối tượng đầu tư điện mái nhà để sử dụng.

Về phạm vi, đối tượng được áp dụng với cơ chế này là mái nhà dân, cơ quan công sở, tòa nhà văn phòng, khu công nghiệp/cụm công nghiệp…. dưới hình thức tự sản tự tiêu có đấu nối với điện lưới quốc gia hoặc hoạt động độc lập không đấu nối với điện lưới quốc gia, có hoặc không có pin lưu trữ, nghiên cứu giải pháp sử dụng Zero export.

Xây dựng bộ hồ sơ mẫu quy định cụ thể về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về quản lý nhà nước trong việc khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái nhà; quy định rõ quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết của từng lĩnh vực có liên quan trên tinh thần một cửa liên thông, minh bạch, công khai, cải cách và rút ngắn tối đa các hồ sơ, thủ tục, trong đó có các quy định về quy trình thủ tục xây dựng, phòng cháy chữa cháy… để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tránh các hành vi trục lợi, tiêu cực. 

Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp đầu tư điện mặt trời mái nhà để sử dụng, trong đó có lắp đặt thiết bị lưu trữ điện năng thì cần có phương án hỗ trợ về giá, thuế, lãi suất… để khuyến khích và bảo đảm lợi ích lâu dài cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng có ý kiến liên quan giá điện 2 thành phần. Việc này giao cho Bộ Công thương chủ trì phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần để khách hàng sử dụng điện nâng cao ý thức trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần cân bằng biểu đồ phụ tải của hệ thống điện, đồng thời giúp cho công tác đầu tư nguồn điện, lưới điện đạt được hiệu quả tốt hơn.

(nguồn: Báo Thanh Niên 18/4/2024)

Các tin khác
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng
ACE TP.HCM
Mr.Thành: zalo 035.2701981,
hc.thanh@ace.com.vn;
Call 0352701981
Zalo 0352701981
Facebook Messenger 0352701981
Viber 0352701981
ACE Solar
Mr. Tuấn 0779803555,
tuanlethanh@ace.com.vn
Call 0779803555
Zalo 0779803555
Facebook Messenger 0779803555
Viber 0779803555
ACE Sale TpHCM
Mr. Trịnh Minh Đức 090.393.1004
tm.duc@ace.com.vn
Call 0903931004
Zalo 0903931004
Facebook Messenger 0903931004
Viber 0903931004
ACE Máy-Thiết bị
Mr. Lê Thiếu Minh 090.369.4517
lethieuminh@gmail.com; lt.minh@ace.com.vn
Call 0903694517
Zalo 0903694517
Facebook Messenger 0903694517
Viber 0903694517
ACE Project - SCADA TpHCM
Mr.Quân 0909767099,
nxm.quan@ace.com.vn
Call 0909767099
Zalo 0909767099
Facebook Messenger 0909767099
Viber 0909767099
ACE Project - BMS TpHCM
Mr.Sướng 0938166464,
hm.suong@ace.com.vn
Call 0938166464
Zalo 0938166464
Facebook Messenger 0938166464
Viber 0938166464
ACE Electronics / DỊCH VỤ SỬA CHỮA
Mr. Thiện: info@ace.com.vn
DỊCH VỤ SỬA CHỮA (Inverter,Servo,PLC,HMI,...)
Call 0352701981
Zalo 0352701981
Facebook Messenger 0352701981
Viber 0352701981
ACE Hà Nội
Mr. Bùi Lập Hiến 091.218.8829
bl.hien@ace.com.vn
Call 0912188829
Zalo 0912188829
Facebook Messenger 0912188829
Viber 0912188829
ACE Hà Nội
Mrs.Thành Thu Thủy 091.534.3888
tt.thuy@ace.com.vn
Call 0915343888
Zalo 0915343888
Facebook Messenger 0915343888
Viber 0915343888
MITSUBISHI Electric - Japan
DATAPAK
SIEMENS - Germany
SCHNEIDER Electric - France
ABB
PANASONIC SOLAR - JAPAN
JTEKT Electronics - Japan
M-System (Japan)
YAMARI (Japan)
Honeywell (USA)
SMA Solar - Germany
FRONIUS Solar - Áo
AE Solar (Germany)
SOLARWORLD
HUBA (Swiss)
BOSCH
FLUKE
SAMSUNG SDI
TESVOLT
STUDER
YOUNGKOOK camera đặc chủng
Automation-Communication-Electric (ACE Group)
Follow us on FacebookFollow us on TweeterFollow us on LinkedinFollow us on YouTube